Individuelles Playback - 1 Titel verfügbar

Raoul et Alain individuelles Playback Marcel et son orchestre

2,99 €

Raoul et Alain, bekannt geworden durch Marcel et son orchestre
• 9 nach Kundenwunsch angefertigte Audio-Tracks:
(Klick, Drums, Bass, E-Gitarre, E-Gitarre, Blechbläser-Section, Sample, Hintergrund-Gesang, Hauptstimme)
MP3-Instrumentalversion Individuelles Playback